В Банксофт създаваме висококачествени
софтуерни решения за различни сектори от икономиката.

Банкови решения

Банкови решения

Банкова информационна система (БИС), система за картови разплащания, интернет банкиране и др.;

повече

Лизингови решения

Лизингови решения

Лизингов софтуер, потребителска информационна система за лизингополучатели;

повече

Лизингови софтуерни решения

Софтуерни решения за фирми и предприятия

Електронни документи

Застрахователни решения

Застрахователни решения

Застрахователен софтуер, застрахователно - счетоводен софтуер, електронен архив;

повече

Софтуерни решения за Застрахователни брокери

Софтуерни решения за фирми и предприятия

Електронни документи


Индустриални решения

Индустриални решения

ERP системи, счетоводен софтуер, система за документооборот;

повече

Софтуерни решения за фирми и предприятия


Електронни документи


ВиК решения

ВиК решения

Инкасираща система за ВиК дружества и други битови доставчици;

повече

ВиК софтуерни системи

Софтуерни решения за фирми и предприятия

Електронни документи


 

БанкСофт водеща компания в изработката на софтуер за банковия сектор

БанкСофт е водеща българска софтуерна компания, профилирала се в разработването на интегрирани софтуерни решения за банки, финансови институции и фирми от различни сектори на икономиката. През многогодишната си история БанкСофт се е наложила като една от основните компании, обслужващи банковия сектор, като последователно е извършила цялостна електроннизация в над 70% от банките в страната. Освен банкови решения, компанията предлага специализирани софтуерни системи за лизингови компании, финансови институции и производствени предприятия.

Научете повече
COVID-19 / HomeOffice

13.03.2020

Във връзка с разпространяващата се инфекция COVID-19 и въведеното извънредно положение от днес до 13 април в България, „БС Технолоджис” ООД предоставя възможност на своите служители, за режим на работа – домашен офис ...

Успешно внедряване на нова core система в Cash Cloud

01.09.2016

Разработената система за обслужване на специфичните нужди за бизнеса на Cash Cloud беше успешно внедрена. Чрез нея се управлява цялостната дейност на финансовата институция в Южна Африка.

Всички акценти