Интернет банкиране

Онлайн система за интернет банкиране

Интернет банкиране iNetBank: Партньор за успех

Привличането на печеливши бизнес кредити и депозити е в челните редици на търговските стратегии в днешното банкиране. Онлайн системата iNetBank за електронно банкиране е най-добрият начин да се осигури лесен за употреба, удобен и сигурен начин за интернет банкиране за Вас и Вашите клиенти, независимо дали те са физически клиенти, малки фирми или големи корпорации. В днешно време клиентите избират банкови услуги и продукти, които да отговарят на техните нужди. Важното за повечето от тях е удобството "по всяко време, навсякъде" да имат достъп до банкови сметки по електронен път, чрез онлайн система за интернет банкиране. БанкСофт Ви дава възможност да надминете очакванията на клиентите си, като Ви предлагаме точно това - по всяко време, навсякъде. Партньорството е в основата на нашата ангажираност за успеха на нашите клиенти с бизнес от всякакъв мащаб. С БанкСофт като Ваш надежден партньор за предоставяне на достъп до сметки по електронен път, може не само да Ви предложим най-доброто онлайн банкиране, но и да Ви гарантираме лоялността на клиентите, привличане на нови клиенти и увеличаване на възможностите за продажба на допълнителни банкови услуги и продукти на съществуващи вече клиенти на банковата институция.

Нашата история: Електронно банкиране - Иновации с дълголетие

С над 20 години опит и знания, над 200 консултанта в различни области и технически експерти, БанкСофт осигурява най-високия клас услуги в множество индустрии. С пазарния опит натрупан през годините, знаем че може да отговорим на Вашите нужди. Ние създадохме нов стандарт за интернет банкиране с най-модерните онлайн технологии за електронно банкиране във финансовата индустрия. Помагаме на нашите клиенти да подобрят взаимоотношенията си с клиентите чрез безупречни и несравними софтуерни решения, да предоставят на клиентите си достъп до банкови сметки по електронен път, да трансформират бизнеса си на по-високо ниво, да се превърнат в лидери на промяната.

Интернет банкирането: Нова посока за Вашия успех

Онлайн системата за електронно банкиране iNetBank е изградена върху стабилна и гъвкава архитектура с лесно конфигуриране и безпроблемно внедряване на множество допълнителни системи. Нашата мисия е да осигурим интернет банкиране за всички типове бизнес, чрез силно адаптивна и всеобхватна платформа за трансфер и обмен на данни по електронни канали. Разработената онлайн система за електронно банкиране от БанкСофт е изградена върху гъвкава платформа с най-новите технологии за пренос на информация по електронен път, за да Ви осигурим възможността да правите нововъведения с разходна ефективност и бързина на пазара. С разработеното от нас интернет банкиране, банките могат да осигурят модерни способи на своите клиенти да упражняват контрол в реално време върху своите финанси или банкови сметки. iNetBank предоставя опция за персонализиране на всеки детайл на онлайн система, даваща на всеки финансов субект своя адекватен и уникален потребителски интерфейс. Със своите интуитивни функции интернет банкиране iNetBank предоставя финансови и банкови услуги по електронни канали на крайния потребител в реално време, давайки несравнимо конкурентно предимство в сектора на финансовите услуги.

Система за електронно банкиране: Гъвкавост и ефективност на разходите

Платформата за интернет банкиране позволява на банковите институции да обслужват целия спектър от клиенти на онлайн банкирането чрез единна онлайн система за намаляване на разходите и повишаване на ефективността.

Качество, Сигурност и Надеждност

БанкСофт се ангажира с най-високо ниво на качество и ефективност на софтуерните решения. Ние осигуряваме повишено ниво на сигурност извън обичайната "име и парола" с много по-малко администрация в сравнение с традиционните модели. Проектирали сме авангардни стандарти за сигурност и криптиране, за да отговарят на най-взискателните банкови стандарти за интернет банкиране.

В днешно време, банките са зависими все повече от технологиите, за да отговорят на всички изисквания на своите клиенти. Ето защо, БанкСофт разработи съвременна онлайн система за интернет банкиране, наречена iNetBank, която осигурява достъп до сметките по електронен път - по всяко време, навсякъде. По този начин, БанкСофт предоставя услуга за електронно банкиране, която улеснява клиентите на банките и осигурява удобство при предоставяне на банкови услуги, увеличаване на производителността и намаляване на времето за изпълнението на процесите.

Нашето решение за интернет банкиране позволява на клиентите на банкови услуги да имат достъп до сметките си и да се разпореждат с тях от своя дом или офис, без да се налага да посещават банката. Софтуерното решение за електронно банкиране дава свободата на клиентите за управление и достъп до техните банкови сметки, обмен на валута, искане за теглене в брой, да се нареждат преводи, преглед на финансова информация, информация за банкови карти, извлечения за сметките, салда и много други. Всеки клиент, който желае да използва приложението е необходимо да бъде регистриран в онлайн системата за интернет банкиране. След регистрацията, всеки потребител получава потребителско име, еднократна парола и допълнително средство за автентикация (Токън, ТАН код или други) за ползване на електронно банкиране.

БанкСофт се ангажира да осигури най-добрите софтуерни решения на своите клиенти. Защото всяка институция има свои собствени стандарти, правила и разпоредби, всяка инсталация на онлайн системата за интернет банкиране iNetBank е много специфична според бизнес модела на клиента. Нашите софтуерни продукти, включително iNetBank, винаги са персонализирани да отговарят на специфичните нужди на нашите клиенти и по този начин БанкСофт е в състояние да достави максимална удовлетвореност на крайните потребители.

Интернет банкиране iNetBank е проектирано лесно да се адаптира според корпоративния дизайн на банковата и финансова институция.

Потребителски профил

Потребител в онлайн системата за интернет банкиране е всяко физическо лице, което има достъп до банкови сметки на клиента и което има уникално потребителско име и парола за достъп. Потребителят има само достъп до сметките на клиентите към които е регистриран. За всеки потребител се създава потребителски профил за достъп до интернет банкиране iNetBank. Профилът представлява стандартен набор от правила, касаещи работата на потребителя със сметките на клиента.

 • Отчет за финансовото състояние на сметките в реално време;
 • Извлечение по сметка за период;
 • Подробна историята на профила;
 • Откриване на банкови сметки;
 • Закриване на банкови сметки.

Платежни операции

През онлайн системата за електронно банкиране всяка платежна операция може да бъде изпратена самостоятелно, или в група от предварително избрани транзакции и съобщения към банката за обработка.

ЛЕВОВИ ПРЕВОДИ

 • Левов превод - BISERA и RINGS;
 • Плащане от/към бюджета;
 • Превод към бюджета (многоредов);
 • Плащане към СЕБРА;
 • Искане за директен дебит;
 • Съгласие за директен дебит;
 • Декларация за платени осигуровки;
 • Регулярни плащания.

ВАЛУТНИ ПРЕВОДИ

 • Валутен превод - платежни системи SWIFT, TARGET2, BISERA7, SEPA;
 • Превод във валута между клиенти на банката;
 • Нареждане за обмяна на валута между банкови сметки на клиента (покупко-продажба на валута).

ВЪТРЕШНОБАНКОВИ ОПЕРАЦИИ (ПЛАЩАНИЯ)

 • Онлайн системата за електронно банкиране позволява извършването на вътрешно банкови операции по инициатива на платеца в реално време. Плащанията могат да бъдат във всяка от използваните от банката валути.
 • Автоматични операции – софтуерното решение за интернет банкиране позволява дефиниране на правила (лимити), на която база се прехвърлят автоматично средства от една сметка в друга.

Операции по депозити

 • Откриване на срочен депозит (промоционален, преференциален и други);
 • Увеличаване на срочен депозит;
 • Намаляване на срочен депозит;
 • Закриване на срочен депозит;
 • Автоматично подновяване на срочен депозит;
 • Информация по депозити – лихвени проценти, срочност, падеж, натрупана лихва (ниска/висока).

Плащания на задължения по комунални услуги

 • Регистрация за плащане на еднократни и периодични задължения за комунални компании;
 • Проверка на задължение за комунална услуга;
 • Плащане на текущи задължения;
 • Справка за извършени плащания.

Импорт (зареждане) на файлове с плащания

 • Кредитен превод;
 • Превод към бюджета;
 • Превод на заплати.

Банкови карти

 • Информация за банкова карта (номер, статус, лимити за теглене и други);
 • Проверка на наличност по карти;
 • Справка за извършените транзакции;
 • Преглед на последните десет транзакции по всяка карта;
 • Извлечения;
 • Заявка за издаване/преиздаване на банкова карта;
 • Заявка за блокиране на карта;
 • Заявка за промяна на лимити на банкова карта.

Кредити

 • Искания за банков кредит:
  • Попълване на документи;
  • Проверка на статуса на преписката.
 • Информация за разрешени кредити;
 • Информация за погасени кредити;
 • Условия за отпускане на кредити.

Съобщения

 • Изпращане на съобщения до банката - изпращане от страна на потребителя на електронни съобщения в свободен формат;
 • Получаване на съобщения от банката.

Информация

Преглед на сметките, регистрирани в системата:

 • Пълна информация за текущото състояние на всички регистрирани банкови сметки;
 • Информация за движението (експорт в xls);
 • Дневни извлечения (експорт в pdf);
 • Настройка на извлечение от сметка – клиентът може да параметризира периодичността на изготвяне и изпращане по e-mail на извлечението – дневно, седмично, месечно и други.

Информация за използване на системата

 • Валутни курсове на банката:
  • преглед на валутните курсове (фиксинг, купува, продава);
  • валутен калкулатор;
  • история на валутните курсове.
 • Бюджетни разпоредители:
  • дневен отчет;
  • движения;
  • лимити.
 • Документи:
  • преглед на списъка с документи, чакащи подписване;
  • преглед на списъка с документи, които чакат да бъдат изпратени до банката;
  • преглед на списъка с документи, изпратени до банката, техния статус /Изпратен, Осчетоводен, Върнат и т.н./;
  • история на документите – проследяване за статуса на изпратените документи.
 • Контрагенти
  • Картотека от контрагенти за левови плащания;
  • Картотека от контрагенти за валутни плащания.
 • Регистрационни данни - информация за потребителя и клиента, срокът на валидност на достъпа му до платформата за интернет банкирането;
 • Указания и Общи Условия за ползване;
 • Информация за контакт с банката.

Настройки

Системата за интернет банкиране предоставя възможност за управление на допълнително средство за автентикация:

 • Активиране на списък с ТАН кодове;
 • Регистриране на Квалифициран Електронен Подпис;
 • Заявка за издаване на цифров сертификат.

Управление на потребители и достъп до банкови сметки:

 • Добавяне, премахване и редакция на потребители, Управление на потребителските им профили, лимити, права за работа със сметки;
 • Смяна на парола;
 • Регистриране на нови сметки за услугата;
 • Дерегистриране на сметки;
 • Задаване псевдоним на сметка

Управление на оповестявания:

 • Счетоводни операции;
 • Предстоящи вноски по кредити;
 • Предстоящи вноски по кредити;
 • Вход в системата за интернет банкиране.

Онлайн приложения

През приложението за електронно банкиране, клиентите на банкови услуги имат достъп до онлайн форми:

 • Искане за издаване на банкова референция;
 • Заявка за теглене на суми в брой;
 • Заявка за преференциален курс;
 • Заявка за откриване на банкова сметка;
 • Искане за кредит;
 • Други форми по заявка на банката.

Сигурност на системата

Нивото на защита на платформата за интернет банкиране iNetBank е изключително висока. При използването на софтуера се осигурява максимална защита на данните със следните средства:

 • Защита на връзката - достъпът се осъществява по криптиран HTTPS протокол, чрез използване на сървърен SSL сертификат, който служи и за гарантиране идентичността на сървъра;
 • Автентикация на потребителско име и парола;
 • iNetBank следи автоматично за срока на използване на паролата и подканя за нейната промяна на зададен интервал;
 • При 10 безуспешни опита за влизане в онлайн банкирането се отказва достъп за 15 минути за входящия IP адрес;
 • Потребителският профил се деактивира автоматично след определен брой неуспешни влизания;
 • Допълнителни средства за автентикация. Като допълнителни средства за подписване и изпращане на нарежданията към банката могат да се използват:
  • Транзакционен авторизационен номер (ТАН код) - уникален еднократно използваем код;
  • Token устройство, регистрирано към потребителски профил;
  • Квалифициран Електронен Подпис (КЕП);
  • Цифров сертификат + Еднократни SMS пароли;
  • Цифров сертификат + Token устройство;
  • Цифров сертификат + ТАН код.

Основните предимства на предлаганата от БанкСофт онлайн система за електронно банкиране са:

 • Бързо интегриране на платформата;
 • Висока възвръщаемост на инвестициите;
 • Повишаване на годишните приходи;
 • Намаляване на разходите за обработка и обслужване на клиенти;
 • Повишена на клиентската удовлетвореност;
 • Премахване на съществуващите системи за предаване на данни и интеграция;
 • Най-добрият потребителски опит.

Състояние на сметка Преводно нареждане за кредитен превод Левови преводи Разкриване на нова сметка, стъпка 3 Откриване на срочен депозит Регистрационни данни Нова сметка за плащане