Акценти

COVID-19: Работим в режим HomeOffice

13.03.2020

Във връзка с разпространяващата се инфекция COVID-19 и въведеното извънредно положение от днес до 13 април в България, „БС Технолоджис” ООД предоставя възможност на своите служители, за режим на работа – домашен офис. Към момента повече от половината ни служители са заявили желание да се възползват от този съвременен начин на работа. Продължаваме да следим ситуацията в страната и в зависимост от развитието имаме готовност да преминем към изцяло режим на работа – домашен офис.

Като наши клиенти искаме да ви уведомим, че ние категорично ще продължаваме да изпълняваме поетите към вас ангажименти. Всичките ни служители продължават да са на работа със статус на нормален работен ден. Поради физическа липса на част от служителите в офиса, ви препоръчваме да осъществяваме комуникация писмено, чрез email или тикетинг системата. Също така може да се обръщате към нас и на мобилните ни телефони.

Мерките, които взимаме са нашата социална отговорност към служителите ни и към цялото общество. Нямаме търпение, ситуацията да се нормализира и всички да сме заредени с енергия за нови предизвикателства.

БанкСофт сключи договор с Piraeus Bank за реализиране на нов съвместен проект – Loan Origination System

01.10.2016

БанкСофт и Piraeus Bank отново ще работят съвместно, този път за изграждане на системата Loan Origination System, специализирана в управлението, разглеждането и одобрението на исканията за кредити, постъпили в Банката.

Успешно внедряване на нова core система в Cash Cloud

01.09.2016

Разработената система за обслужване на специфичните нужди за бизнеса на Cash Cloud беше успешно внедрена. Чрез нея се управлява цялостната дейност на финансовата институция в Южна Африка.

От юни 2016 година Банкер 3 успешно обслужва нуждите на Агрион Финанс ЕАД

01.06.2016

Водещата българска компания, специализирана в професионалното управление на земеделски активи – Агрион разшири своята дейност и в областта на финансирането. От юни 2016 година Банкер 3 успешно обслужва нуждите на Агрион Финанс ЕАД.

Втората най-сигурна банка в Европа – Зираат Банк, успешно внедри Банкер 3 в клоновата мрежа в България

01.05.2016

В началото на 2016 година, продуктът Банкер 3 успешно беше внедрен в реалната работна среда на Зираат Банк България.

Разработка на клиентския портал eFactoring за УниКредит Факторинг ЕАД

01.02.2016

Успешно стартиране на онлайн базираната услуга за обслужване на факторингови сделки, за обмен на електронна информация и документи между потребителите на порталът и УниКредит Факторинг.

Семейството на БанкСофт се увеличи с още една водеща банка в страната – Инвест Банк

01.01.2016

Една от най-динамично развиващите се български банки – Инвест Банк вече е част от семейството на БанкСофт. За Инвест Банк 2016 година стартира с новия софтуерен продукт Банкер 3.

Внедряване на нова версия на Ultimate Factoring в Банка ДСК АД

01.12.2015

Откриването на ново бизнес звено в Банка ДСК АД - Търговски факторинг стартира с внедряването на обновена версия на Ultimate Factoring и интеграцията с core системата на Банката.

Приключи внедряването на Регистър Запори в Piraeus Bank

01.08.2015

Система за управление на запорни съобщения и сметки успешно обслужва нуждите и автоматизира дейността по въвеждане на запори в Банка Пиреос България. Пълният набор от номенклатури позволява бързо и удобно въвеждане на нови запори както за клиенти на финансовата и банковата институция, така и за не клиенти.

iDocs с нов дизайн

01.08.2015

Екипът на БанкСофт разработи нов дизайн, който предлага интуитивна функционалност, улесняваща работата с Вашите документи. За да се възползвате от възможностите, които iDocs предоставя, моля посетете - https://my.idocs.bg

Стартиране на онлайн услуга за лизингополучателите на Алианц Лизинг АД

01.07.2015

Онлайн порталът на Алианц Лизинг АД осигурява достъп на лизингополучателите до актуалната информация по договори за лизинг - месечни извлечения, фактури, плащания.

Девин АД успешно използва услугите на iRhive

20.05.2015

Семейството на iRhive се увеличи с още един член - Девин АД. Софтуерната система iRhive успешно съхранява документния оборот на компанията. Регистрирайте се, за да тествате различните възможности и да разгледате Демо версията на продукта - www.irhive.com

BsTechnologies подписа договор с водеща банка в страната - Инвест Банк

10.12.2014

БанкСофт подписа договор за предоставяне на софтуерен продукт Банкер 3 с още една от водещите банки в страната. В началото на 2016 година предстои внедряването на продукта в реална работна среда.

Сертифициране на софтуерната система на РЗИ Пловдив

23.09.2013

Приложенията за визуализация и редактиране „РЗИ – Пловдив Електронни услуги“ преминаха успешна процедура по сертифициране . Системата е сертифицирана в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност.

Ultimatе Leasing успешно внедрен в Алианц Лизинг

15.05.2013

Алианц Лизинг успешно внедри софтуерен продукт Ultimatе Leasing, посредством който ще обслужва своята цялостна дейност.

БанкСофт изпълни обществена поръчка на РЗИ Пловдив

10.04.2013

БанкСофт успешно внедри софтуерна система по обществена поръчка с предмет "Внедряване на интегрирана информационна система и предоставяне на електронни услуги в РЗИ - ПЛОВДИВ" по Оперативна програма "Административен капацитет".

Ultimatе Insurance Broker внедрен в УниКредит Застрахователен Брокер

21.03.2013

Софтуерната система Ultimate Insurance Broker, за цялостно обслужване на дейността на застрахователни брокери, беше внедрена в УниКредит Застрахователен Брокер.

iRhive внедрен успешно в Профилинк

14.01.2013

Системата за електронно съхранение на документи iRhive, ще бъде използвана за архивиране на строителна, техническа и финансова документация на Профилинк.

БанкСофт подписа договор с Алианц Лизинг

21.11.2012

БанкСофт подписа договор за предоставяне на софтуерен продукт Ultimatе Leasing с още една от големите лизингови компании в страната. По този начин, компанията затвърди своята позиция, като основен софтуерен доставчик в лизинговата сфера в страната.

БанкСофт сключи договор с РЗИ Пловдив по европейска програма

24.09.2012

БанкСофт сключи договор РЗИ Пловдив по Оперативна програма "Административен капацитет" с предмет "Внедряване на интегрирана информационна система и предоставяне на електронни услуги в РЗИ - ПЛОВДИВ". Договорът беше сключен след спечелване на обществена поръчка по ЗОП от страна на БанкСофт.

БанкСофт стана ключов партньор в иновативен проект на Българо - Американска Кредитна Банка

06.06.2012

БанкСофт ООД беше избрана да участва в мащабен проект за изграждане на иновативни банкови интернет услуги на клиентите на Българо - Американска Кредитна Банка. Проекта се очаква да бъде реализиран в рамките на 8 месеца.

iRhive внедрен успешно в УниКредит Лизинг

01.06.2012

Системата за електронно архивиране на документи iRhive, беше успешно внедрена в УниКредит Лизинг. Системата ще съхранява цялата електронна комуникация на дружеството със своите клиенти.

БанкСофт стана ключов партньор в иновативен проект на Българо - Американска Кредитна Банка

04.02.2012

БанкСофт беше избрана да участва в мащабен проект на Българо - Американска Кредитна Банка за изграждане на иновативни банкови интернет услуги.

СИ Финанси Груп премина на Банкер 3

16.11.2011

Небанковата финансова институция – СИ Финанси Груп, предлагаща експресни бързи кредити, премина на софтуерна система Банкер 3, за цялостно обслужване на своята дейност.

МФИ ДЖОБС внедри Ultimate Leasing

29.04.2011

Ultimate Leasing беше успешно внедрен в Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД към Българска банка за развитие.