Online Leasing

Потребителска информационна система

В днешно време, водещите компании за финансиране на активи взети на лизинг разчитат все повече и повече на новите информационни технологии, за да удовлетворят желанията и нуждите на своите клиенти. БанкСофт има над 20-годишен опит в изграждането на автоматизирани софтуерни решения за бизнес процесите. Целта на БанкСофт е винаги да насърчава клиентите си да имат по-големи очаквания към онлайн решенията и електронни услуги, които им предоставя. Ние не разчитаме само на познатите схеми за успех и не се ограничаваме до определени услуги или индустрии, за които да работим. Стремим се да предоставяме иновативни софтуерни решения, а не стандартизирани, да изграждаме уеб информационни системи, чиито архитектура и функционалности отговарят изцяло на индивидуалните изисквания и бизнес модел на финансовата и лизингова компания. Екипът от професионалисти на БанкСофт се ангажира да Ви предостави софтуерно решение, съобразено изцяло с собствените бизнес стандарти, правила и специфични потребности на лизинговите дружества. Чрез нашите софтуерни продукти ще си осигурите предимство пред конкурентните лизингови организации и ще увеличите клиентската си удовлетвореност на потребителите на активи на лизинг. С пазарните умения натрупани през годините знаем, че ще отговорим на високите Ви очаквания.

С развитието на технологиите, всеки лизингополучател очаква да му бъде предоставен достъп до най-надеждната, точна и актуална информация за своята електронна фактура, погасителен план и лизингов договор. Затова ние сме разработили онлайн потребителски портал Online Лизинг, посредством най-новите информационни технологии за пренос на данни по електронни канали, за да покрием изискванията на Вашите клиенти. Чрез него Вие спестявате пари, необходими за разпространението на документи - електронна фактура до всеки лизингополучател, погасителен план, уведомително писмо, а клиентите на лизинговата компания спестяват време. На потребителите на интерактивния портал Online Лизинг, се предоставя възможността за получаване на пълна информираност за своите лизингови договори, без необходимост от дълги телефонни разговори и без да се налага посещение на офис. Осведомяването за електронна фактура, лизингов договор и други, е представено в една цялостна информационна система, с интуитивен интерфейс, изцяло съобразен с корпоративния дизайн.

Какво е Online Лизинг?

Online Лизинг е иновативен портал, чрез който със съдействие от наша страна финансовата и лизинговата компания предоставя допълнителни услуги на лизингополучателите си, посредством електронни канали. Това е мястото, където са поместени всички документи - електронна фактура, погасителни планове, уведомителни писма, свързани с подписаните лизинговите договори. Потребителите на Online Лизинг информационна система имат достъп до своя профил 24/7, което осигурява навременна информираност и яснота относно състоянието на лизинговите плащания, задължения и други.

Защо Online Лизинг?

Ежедневно лизинговите компании генерират голям брой документи предназначени за лизингополучателите. Организацията, класификацията и изпращането на фактури на хартиен носител отнема много време и средства. Online Лизинг осигурява бързо и лесно изпращане на електронни документите през интернет пространството. Иновативният потребителски портал е удобно средство за съхранение на електронни фактури и документите през целия жизнен цикъл на лизинговите договори. Online Лизинг повишава клиентската удовлетвореност като предоставя на Вашите служители пряка връзка с крайните потребители.

Електронна фактура - защо не!?

Генерирането на електронна фактура осигурява бързо и навременно осведомяване за задълженията. Потребителският онлайн портал Online Лизинг се грижи за ежемесечното изпращане на електронна фактура до лизингополучателите посредством електронни канали, като пази точна хронология за преглеждането на получената електронна фактура през потребителската информационна система.

Намалете разходите си

Намалете оперативните и административните си разходи с помощта на Online Лизинг – цялостен онлайн потребителски портал за предоставяне на актуална справка за лизингови договори от всички лизингови канали. Online Лизинг обединява информацията от разнородни системи като на онлайн потребителите на портала се предоставя бърз и лесен достъп до пълната и актуална информация за уведомителни писма, погасителен план, електронна фактура и други.

Навсякъде, по всяко време

Online Лизинг е изграден посредством най-новите технологии, което позволява на ползвателите на портала да са винаги информирани като са свързани чрез потребителската онлайн система с финансовата и лизингова компания. Документите - електронна фактура, погасителен план, лизингов договор от потребителският портал може да бъде преглеждани от всяко едно място, на което се намира потребителя - в дома си или в офиса, и независимо от устройството, което използват – компютър, таблет, смартфон, необходимо е единствено да имат достъп до Интернет.

Интеграция

Online Лизинг е разработен на базата на Microsoft. NET Framework и е съобразен с всички съществуващи стандарти и добри практики познати на пазара. БанкСофт има богат опит в автоматизацията на бизнес процесите. Имаме възможност да интегрираме Online Лизинг с back-офис системата, с която работите в момента, като използваме информацията от финансово-счетоводни и лизингови модули.

Функционалности

Чрез съвременната потребителска информационна система Online Лизинг ще повишите клиентската удовлетвореност като предоставяте редица онлайн услуги:

 • Получаване на електронна фактура, подписана спрямо Българското законодателство за Електронния подпис и Електронния документ;
 • Онлайн плащане на вноски и задължения;
 • Преглед и печат на лизингови договори;
 • Получаване на актуален погасителен план;
 • Получаване на документи и уведомителни писма свързани с лизинговите договори;
 • Справка за просрочия и задължения;
 • Сведения за застрахователни полици отнасящи се до активи на лизинг;
 • Получаване на индивидуални оферти и предложения;
 • Осведомяване за актуални промоции;
 • Сигурен архив на всички електронни фактури и документи;
 • Персонализиране на профила;
 • История за посещение на портала;
 • Възможност за известяване по имейл или телефон при наличие на нов документ или електронна фактура в потребителската информационна система;
 • Съкращаване на времето за получаване на електронни документи.

Сигурност и защита

Online лизинг е интуитивен портал с максимална защита на данните в информационната система.

 • Достъпът до системата се осъществява посредством потребителско име и парола;
 • Достъпът се осъществява по криптиран HTTPS протокол, чрез използване на сървърен сертификат, който служи и за гарантиране идентичността на сървъра;
 • Онлайн системата изисква въвеждане на символи от графично изображение (captcha) след три неуспешни опита за вход;
 • Потребителската информационна система следи автоматично срока за използване на паролата и подканя за нейната промяна на зададен интервал;
 • Обработка на документите спрямо Българското законодателство за Електронния подпис и Електронния документ.

Предимства за крайните потребители:

Предимства за бизнеса:

 • Повишена удовлетвореност;
 • Онлайн плащане на задълженията по електронна фактура;
 • Навременна информираност за задължения и неплатени вноски;
 • Възможност за изтегляне и разпечатване на всички видове документи – договор, погасителен план, електронна фактура, уведомително писмо;
 • Следене на застраховките отнасящи се до активите на лизинг;
 • По-бързо получаване на документи;
 • Постоянен достъп до цялата информация относно лизинговия договор;
 • Управление на известяването при получаването на нов документ или електронна фактура;
 • Защита на личните данни посредством криптирана HTTPS–връзка;
 • Сигурност при съхранение на документите;
 • Получаване на индивидуални оферти и предложения от лизинговата компания;
 • Координати на персоналния мениджър и контакт с него.
 • Подобряване обслужването на клиентите;
 • Увеличаване на възможности за продажба на допълнителни продукти на фирмата на съществуващи вече нейни клиенти;
 • Оптимизиране обработката на плащанията;
 • Увеличаване на производителността;
 • Улеснение при изпращане на масови съобщения до лизингополучателите;
 • Обработка на документите спрямо Българското законодателство за Електронния подпис и Електронния документ;
 • Следене и контролиране на изпратените електронни документи и фактури;
 • Информация за преглед на даден документ или електронна фактура от страна на клиента;
 • Изпращане на индивидуални съобщения до отделни потребители с персонални предложения и оферти;
 • Спестяване на време и пари, необходими за разпространението на документи;
 • Намаляване на книжните архиви;
 • Поддръжка на документи в различни електронни формати.

Начален екран Лизингови договори Фактури Документи към лизингови договори Плащания Настройки