Услуги

БанкСофт е компания, изцяло профилирала се в разработването на софтуерни решения за различни сектори на икономиката. Компанията има две направления за разработка на софтуер. Едното е предимно свързано с развитието и усъвършенстването на вече съществуващи софтуерни системи на компанията. Другото направление е създаването на иновативни продукти и услуги съвпадащи в концепцията за развитие на БанкСофт и изпълняването на индивидуални проекти по поръчка.

След внедряването на всяка информационна система, започва нейната поддръжка. Именно това е услугата, в която БанкСофт е съсредоточила много средства и ресурси, за да може да предостави висококачествено обслужване на своите клиенти. По този начин взаимоотношенията с клиенти не приключват в момента, в който даден софтуер бъде доставен и внедрен, а точно обратното – от този момент БанкСофт започва да оказва необходимата техническа помощ, за да може клиентът да остане напълно доволен от избора си на софтуер и на доставчик.

БанкСофт има богат опит в консултантските услуги в ИТ сферата. На база на този опит, компанията успешно съветва своите клиенти как по най-добрия начин да използват информационните технологии, за да постигнат своите бизнес цели. БанкСофт предлага от еднократни технологични консултации до цялостно изготвяне и управление на ИТ проекти. Това включва проучване и бизнес анализ, изготвяне на техническо задание, управление и мониторинг на проекта чак до неговото приключване.

Компанията предлага аутсорсинг услуги на български и чуждестранни клиенти като по този начин предоставя икономическо изгодно решение на своите клиенти. Освен аутсорсинг на софтуер, БанкСофт предлага аутсорсинг услуги по поддържане и управление на софтуерни системи, спестявайки нуждата от наемане на допълнителен висококвалифициран персонал на своите клиенти.