БанкСофт

водеща българска софтуерна компания

БанкСофт е водеща българска софтуерна компания, профилирала се в разработването на интегрирани софтуерни решения за банки, финансови институции и фирми от различни сектори на икономиката.

През многогодишната си история БанкСофт се е наложила като една от основните компании, обслужващи банковия сектор, като последователно е извършила цялостна Електроннизация в над 70% от банките в страната. Освен банковите софтуерни решения, компанията предлага специализирани софтуерни системи за лизингови компании, финансови институции и производствени предприятия.

През годините на развитие БанкСофт се е профилирала в разработване и поддържане на софтуерни системи от следните сфери:

  • Банкова - Банкова информационна система (БИС), система за картови разплащания, интернет банкиране и др.;
  • Лизингова - Лизингов софтуер, потребителска информационна система за лизингополучатели;
  • Застрахователна - Застрахователен софтуер, застрахователно - счетоводен софтуер, електронен архив;
  • Финансова – софтуерни решения за кредитиране, микрокредитиране и факторинг;
  • Индустриална - ERP системи, счетоводен софтуер, система за документооборот;
  • Обществени услуги - Инкасираща система за ВиК дружества и други битови доставчици;

Екипът на БанкСофт се състои от близо 40 висококвалифицирани IT специалиста. Основната част от екипа се състои от експерти с дългогодишен опит в разработването на софтуерни решения за финансовата и банкова индустрия. Много от тях притежават международно признати сертификати и членуват в различни IT асоциации и общности.

Компанията разполага с висококвалифицирани специалисти в различни IT области – ръководители на проекти, бизнес анализатори, технически документатори, тестери, системни администратори, консултанти по поддръжка и програмисти.

За развитие и набиране на нови кадри, компанията наема предимно на млади, току-що завършили специалисти, които преминават вътрешнофирмено обучение, след което се назначават само най-успешните кандидати.

Освен собствения екип, БанкСофт поддържа дългогодишни партньорски взаимоотношения с консултантски и дизайнерски компании, които услуги често използва при реализирането на някои проекти.

Компанията е основана в гр. Пловдив през 1992 г. с основен предмет на дейност разработка и внедряване на банкови и финансово-счетоводни системи. Още със своето създаване, БанкСофт започва разработването на система за цялостно обслужване на банкова дейност наречена Банкер. Системата е завършена и внедрена през 1992 г. в БСИ Минералбанк и Първа Частна Банка. В рамките на период от 3-4 години Банкер се налага като основна банкова информационна система в значителна част от търговските банки в България. Едновременно с това, екипът на БанкСофт работи усилено по нова версия на продукта, наречена Банкер 2, която притежава значително разширена функционалност.

В периода 1995-1997 г., БанкСофт работи по изграждането на софтуерна система, която да обслужва големи търговки и производствени предприятия. Това е началото на складово - счетоводния софтуер Ultimate.

През средата на 1997 г., БанкСофт стартира иновативен проект за разработването на Банкер версия 3 върху силно навлизащите тогава уеб-технологии. В екипа, който работи по изграждането на система, са включени водещи софтуерни специалисти и консултанти икономисти, познаващи отлично дейността на търговските банки в страната. Това води до успех на проекта и системата Банкер 3, която е изцяло уеб-базирана, е внедрен в реална експлоатация като основна банкова система в Булбанк през Август 2000 г.

След успеха на Банкер 3, през 2001 г. БанкСофт взима решение да направи пълен редизайн на Ultimate, като отново залага изцяло на уеб-технологии. Резултата излиза на лице през 2003 г., когато компанията анонсира своя обновен и усъвършенстван продукт Ultimate.NET.

През 2002 г. компанията започва разработването на софтуер за обслужване на периферни банкови дейности, като интернет банкиране, обслужване на картови разплащания, масови плащания и други. Системата за Интернет Банкиране е инсталирана през 2003 г. първо в ПроКредит Банк с наименованието ProB@nking.

От 2003 г. БанкСофт стартира проект за система, която да автоматизира дейността на лизингови компании. В резултат на което, на пазара е представен специализиран софтуерен продукт Ultimate Лизинг. Първото внедряване на продукта е в И Еф Джи Лизинг през 2004 г.

От 2005 г. усилията на БанкСофт са насочени към разработка на факторингова софтуерна система. Разработката е успешно внедрена в УниКредит Факторинг.

През 2010 г. БанкСофт стартира проект за разработване на софтуерна система за електронно съхранение на документи. Системата е наречена iRhive [ай архайв] и с нея компанията започва да развива стратегия за разработване на системи занимаващи се с електронни документи.

На 15 Октомври 2010 г. БанкСофт успешно премина процедура по сертифициране съгласно изискванията на ISO 9001:2008 от Bureau Veritas Certification с обхват Разработване и поддържане на софтуер.

От 2007 г. БанкСофт ООД е златен партньор на Оракъл.

Oracle

Заедно със своята стопанска дейност, компанията винаги се е стремяла да развива и общественополезна дейност. Банкова информационна система Банкер се използва за обучение на ученици в Национална Търговска Гимназия в гр. Пловдив. Също така в Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" има специализиран курс по банкова информационна дейност използващ софтуерно решение Банкер 3 за провеждане на практически упражнения. Лектори на курса са водещи експерти на БанкСофт, които помагат на студентите да затвърдят и развият своите знания.

Освен безвъзмездното предоставяне на интелектуална собственост, компанията спонсорира идеи и проекти, предимно свързани с обучението и развитието на ученици и студенти. Ежегодно БанкСофт организира доброволно обучение на ученици на гимназиално ниво, с цел да засили техния интерес към ИТ сфера и да ги насочи към тяхното евентуално бъдещо развитие в университета.