Клиенти

Една от основните цели на БанкСофт е да предостави висококачествени продукти и услуги, които напълно да отговарят на нуждите на клиентите. Екипът на БанкСофт непрекъснато се стреми да обновява и усъвършенства софтуерните продукти, като по този начин даваме възможност на клиентите си да развият своя пълен потенциал.

Успехът на всяка компания зависи от успеха на нейните клиенти. Поради тази причина, ние сме изключително горди, че обслужваме едни от най-успешните компании на българския пазар.

Клиенти Банкер (Банкови)

 • Investbank AD
 • D Bank
 • Bulgarian American Credit Bank
 • Ziraat Bank
 • Pro Credit Bank
 • FiBank

Клиенти Банкер (НБФИ)

 • Sifinance
 • Agrion Finance
 • BBR Microfinance

Клиенти ERP

 • Allianz Bank Bulgaria
 • UniCredit
 • Galaxy Investment Group
 • VP Brands International

Клиенти Факторинг

 • UniCredit Factoring
 • DSK Bank
 • Postbank
 • BDB Factoring

Клиенти Лизинг

 • UniCredit Leasing
 • Postbank
 • Allianz Leasing
 • BDB Leasing
 • BM Leasing
 • M Leasing
 • Лизинг Финанс

Други

 • Devin
 • Комисия по финансов надзор