Ultimate Insurance Broker

Софтуер за застрахователни брокери

Застрахователен софтуер Ultimate Insurance Broker: Вашият застрахователен партньор

С непрестанно променящия се пазар и стремеж да сте една крачка пред конкуренти си, Вие се нуждаете от застрахователен софтуер, който ще Ви помогне да бъдете първи. БанкСофт е Вашият партньор, който ще Ви осигури най-иновативната и същo така лесно управляема информационна система за застрахователни брокери, в подкрепа за нуждите на застрахователния сектор. Чрез застрахователен софтуер Ultimate Insurance Broker ще Ви помогнем да се изправите както пред днешните, така и пред утрешните предизвикателства на бизнеса. Заедно с нашия екип от професионалисти създадохме модулна застрахователна софтуерна система, която да отговаря на специфичните нужди на всяка застрахователна дейност. БанкСофт инвестира значително в разработката на софтуерни продукти на принципа вчерашния опит за бъдещите нужди. Професионално разработеният застрахователен софтуер не само ще отговори на Вашите очаквания, но и ще ги надхвърли.

За последните 20 години БанкСофт сме проектирали, разработили и внедрили софтуерни решения в над 100 организации в Европа. Много от тези организации са глобални компании и със софтуерни решения разработени от БанкСофт те успяха да формират стратегически платформи, с които да управляват бизнеса си. През тези години ние помогнахме на нашите клиенти да намалят разходите си, да разширят пазарния дял, да увеличат конкурентното си предимство и да реагират бързо на промените на пазара.

Застрахователен софтуер Ultimate Insurance Broker: достойният софтуер за застрахователни брокери

Бизнес приемствеността е от съществено значение за успех и затова фирмената ни политика е изградена върху ценности, които поддържат тази приемственост да бъде запазена. Ключовите ценности на системата за застрахователни дейности - надежден, модерен и гъвкав - са не само неразделна част от начина, по който работим, но също така са в основата на софтуерните ни решения, да Ви осигурим непрекъснато усъвършенстване във всичко, което правим.

Застрахователен софтуер Ultimate Insurance Broker е Надежден

Ние осигуряваме надежден информационна система за застрахователни брокери. Споделяме ценностите си с нашите клиенти и се стремим да предложим високо ниво на отлично обслужване на клиентите. Поддържаме високо ниво на ангажираност и отговорност за подобряване и повишаване на качеството на специализирания застрахователен софтуер.

Застрахователен софтуер Ultimate Insurance Broker е Модерен

Вдъхновено от миналото и построено за бъдещето, софтуерното решение за застрахователни дейности Ultimate Insurance Broker е изградено върху модерна архитектура, вдъхновена от опита на повече от 20 години предоставяне на софтуерни решения за застрахователната индустрия. Запознати сме с иновациите в бизнеса на нашите клиенти, предизвикателствата, които са изправени пред ежедневните изискванията на пазара. Затова сме уверени, че осигуряваме най-подходящия застрахователен софтуер.

Застрахователен софтуер Ultimate Insurance Broker е Гъвкав

Не всеки застрахователен бизнес е един и същ. Застрахователен софтуер Ultimate Insurance Broker може да бъде адаптиран да отговаря на Вашите специфични нужди, което Ви дава възможност да характеризирате организацията си с уникалност. Предоставяме Ви възможността да конфигурирате модулите по най-добрия начин, отговарящ на работните Ви процеси.

Защо да изберете нас?

 • Екипът на БанкСофт работи активно, за да Ви осигури пълно спокойствие и удовлетвореност от работа Ви с нас.
 • Високите ни стандарти за качество обединени с доказаните ни методи на работа са акредитирани със сертификат съгласно изискванията на ISO 9001:2008 от Bureau Veritas Certification. Ние знаем, че клиентите ценят поетият от нас ангажимент за качество.
 • Доказан опит през годините.

Застрахователен софтуер Ultimate Insurance Broker е напълно интегрирана уеб-базирана модулна информационна система за застрахователни брокери, работеща с единна база данни. Иновативният застрахователен софтуер поддържа пълен набор на основните застрахователни функции – запис на клиенти в системата, запитвания за оферти, предложения за застраховки, регистър на нови полици, подновяване на полици ръчно, подновяване на полици автоматично от подавани данни от застраховател, регистриране на добавъци и щети, фактуриране, парични постъпления, плащания, комисионни, отчети, справки, модул за създаване на отчети за делими комисиони към други застрахователни брокери и доставчици. Застрахователен софтуер Ultimate Insurance Broker разполага с интуитивен и лесен за използване интерфейс, специално разработен за застрахователни брокери и агенти.

В зависимост от нуждите и исканията Ви към Застрахователен софтуер Ultimate Insurance Broker, могат да бъдат добавяни нови функционалности или вече съществуващи, могат да бъдат разширени. Използването на информационна система за застрахователни брокери намалява разходите по въвеждане и подновяване на полиците и увеличава ефективността от работните процеси. Цялостната система за застрахователни дейности гарантира висока сигурност на данните и архивираните документи.

Запитване за оферта

Застрахователен софтуер Ultimate Insurance Broker предлага възможността на своите потребители да изпращат запитвания за различни видове застраховки до всички застрахователни компании.

 • Изпращане на запитвания и обмен на данни в реално време;
 • Изготвяне на оферти и предложения;
 • Възможност за редактиране на запитванията, предложения и оферти;
 • Преобразуване на изготвеното предложение/оферта в полица.

Полици

Застрахователен софтуер Ultimate Insurance Broker притежава архитектура, която позволява да се справи и с най-сложните изисквания за застраховане.

 • Автоматизирано управление на целия жизнен цикъл на полицата;
 • Падежиране, фактуриране и плащане на вноски;
 • Прикачване на документи и файлове към полица;
 • Автоматично или ръчно определяне на комисионна;
 • Редактиране на полица;
 • Добавяне на добавъци;
 • Регистриране на щети по полица;
 • История по полица;
 • Генериране на списък с полици в Excel;
 • Богат набор от филтри за търсене.

Подновяване на полици

Застрахователен софтуер Ultimate Insurance Broker позволява на застрахователните брокери да генерират свои собствени списъци за подновяване.

 • Автоматично или ръчно подновяване на полици;
 • Изготвяне на списък с неподновяеми полици;
 • Възможност да се проследят презастрахователните изчисления;
 • Изготвяне на уведомителни писма за изтичащи или подновени полици;
 • Възможност за смяна на застраховател;
 • Зареждане на полици от Excel.

Отчети

Застрахователен софтуер Ultimate Insurance Broker притежава функционалността да генерира финансови отчети, свързани със застрахователните дейности.

 • Генериране на различни видове отчети;
 • Лесно изготвяне на сторно отчет;
 • Създаване на платежно нареждане на отчет;
 • Издаване на кредитно известие за сторно отчети;
 • Маркиране на вноски или полици за включване в отчет “Само за комисион”;
 • Лесно проследяване на жизнения цикъл на един отчет с помощта на въведените различни статуси;
 • Автоматично и ръчно определяне на вноски за фактуриране;
 • Автоматични процедури за осчетоводяване, фактуриране и плащания на отчети;
 • Прикачване на документи и файлове към отчет.

Щети

Застрахователен софтуер Ultimate Insurance Broker поддържа функцията за вписване на щети и управлението на цялостния им жизнен цикъл.

 • Регистър на платените обезщетение по щети;
 • Опростен и автоматизиран процес по регистрирането на щета;
 • Генериране на пълномощни (темплейти);
 • Прикачване на документи и файлове.

Плащания

Застрахователен софтуер Ultimate Insurance Broker осигурява пълен контрол и управление над плащанията по застрахователни полици.

 • Автоматично разпределяне на плащанията;
 • Обработка на неразнесени плащания;
 • Осчетоводяване на плащания;
 • Сторниране на осчетоводени плащания.

Справки

Застрахователен софтуер Ultimate Insurance Broker предлага изчерпателен набор от справки, които са напълно обобщени и подробни. Като по този начин могат да се следят застрахователните резултати и да се взимат по-ефективни управленски решения.

 • Стандартни отчети за всички аспекти на застрахователните дейности с данни в реално време;
 • Финансови справки, регулаторни справки, отчет към КФН, справки по щети и други;
 • Създаване на собствени персонални справки;
 • Експорт на справките в Excel.

Сигурност

Застрахователен софтуер Ultimate Insurance Broker позволява посредством администраторския панел за управление да се определя какъв достъп до информация да има или какви функции да изпълнява всеки един потребител на информационната система за застрахователни брокери.

 • Ограничаване или предоставяне на достъп на потребителите от различни нива;
 • Лесно настройване чрез създаване на групи и роли и включване на потребителите в тях;
 • Възможност за проследяване на достъпа;
 • Документите са защитени с криптиране.

Предимствата за бизнеса Ви при използване на застрахователен софтуер Ultimate Insurance Broker са:

 • Намаляване на разходите при извършване на застрахователни дейности;
 • Увеличаване на рентабилността;
 • Подобряване на работния процес;
 • Повишена на клиентската удовлетвореност;
 • Увеличаване на възможностите за продажба на допълнителни продукти на организацията
 • Постигане на дългосрочни цели;
 • Разширяване на нови пазари.

Запитване за оферта Оферти и запитвания Актив към полица Регистриране на нова полица Регистър полици