В Банксофт създаваме висококачествени
софтуерни решения за различни сектори от икономиката.

Банкови решения

Банкови решения

Банкова информационна система (БИС), система за картови разплащания, интернет банкиране и др.;

повече

Лизингови решения

Лизингови решения

Лизингов софтуер, потребителска информационна система за лизингополучатели;

повече

Лизингови софтуерни решения

Софтуерни решения за фирми и предприятия

Електронни документи

Застрахователни решения

Застрахователни решения

Застрахователен софтуер, застрахователно - счетоводен софтуер, електронен архив;

повече

Софтуерни решения за Застрахователни брокери

Софтуерни решения за фирми и предприятия

Електронни документи


Индустриални решения

Индустриални решения

ERP системи, счетоводен софтуер, система за документооборот;

повече

Софтуерни решения за фирми и предприятия


Електронни документи


ВиК решения

ВиК решения

Инкасираща система за ВиК дружества и други битови доставчици;

повече

ВиК софтуерни системи

Софтуерни решения за фирми и предприятия

Електронни документи


 

БанкСофт водеща компания в изработката на софтуер за банковия сектор

БанкСофт е водеща българска софтуерна компания, профилирала се в разработването на интегрирани софтуерни решения за банки, финансови институции и фирми от различни сектори на икономиката. През многогодишната си история БанкСофт се е наложила като една от основните компании, обслужващи банковия сектор, като последователно е извършила цялостна електроннизация в над 70% от банките в страната. Освен банкови решения, компанията предлага специализирани софтуерни системи за лизингови компании, финансови институции и производствени предприятия.

Научете повече
Приключи внедряването на Регистър Запори в Piraeus Bank

01.08.2013

Система за управление на запорни съобщения и сметки успешно обслужва нуждите и автоматизира дейността по въвеждане на запори в Банка Пиреос България. Пълният набор от номенклатури позволява бързо и удобно въвеждане на нови запори както за клиенти на финансовата и банковата институция, така и за не клиенти.

Девин АД успешно използва услугите на iRhive

20.05.2015

Семейството на iRhive се увеличи с още един член - Девин АД. Софтуерната система iRhive успешно съхранява документния оборот на компанията. Регистрирайте се, за да тествате различните възможности и да разгледате Демо версията на продукта - www.irhive.com

Всички акценти